Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 21,90 €
Predĺženie 21,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 21,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .website je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .website domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .website
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .website je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .website nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .website môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Radix FZC (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .website môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.website).