Slovensko Slovensko

Whois

Whois je služba umožňujúca získavať informácie o vlastníkoch internetových adries (doménach) a IP adresách. Anglická fráza "Who is" ("Who is this" (Kto to je)) znamená, že môžete zistiť kontaktné údaje týkajúce sa domén a IP adries.
Ak chcete zistiť uložené údaje, je potrebné poznať príslušný server Whois v závislosti od domény. Žiaľ, dopyty samotné sú čoraz zložitejšie kvôli novým príponám pre rozličné krajiny a novým všeobecným doménam najvyššej úrovne.

Pomocou služby Whois sa dajú načítať informácie o doménových názvoch a IP adresách. Potrebujete vedieť príslušný server Whois. Ak sa nechcete zaoberať technickými podrobnosťami, môžete zadať požiadavku cez viacerých poskytovateľov vyhľadávania domén cez web. Vo viacerých operačných systémoch je možné informácie zistiť cez príkazový riadok, stačí napísať príkaz whois priklad.com.

Získané údaje o doméne najvyššej úrovne sa môžu líšiť. Vo všeobecnosti ale sa informácie týkajú vlastníka domény, administratívneho kontaktu, technického kontaktu, administrátora zóny a názvových serverov. Názvové servery prekladajú komplexnú IP adresu do ľahkej podoby na zapamätateľnú doménu a doménovú príponu.

Získané informácie však môžu byť využité len v určitých prípadoch. Je napríklad zakázané posielať spam na prijaté e-mailové adresy. Je výslovne povolené nadväzovať kontakt v prípade technických problémov, porušenia práv tretej strany alebo iných problémov s doménou alebo IP adresou.

Možné využitie služby Whois závisí od spravujúceho úradu. Táto služba a top päť správcov IP adries vo svete poskytujú rôzne spôsoby zisťovania verejných informácií o doméne alebo IP adrese.
Administrácia informácií služby Whois spočíva na príslušnom registračnom úrade, napr. nic.at spravuje domény .at, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) spravuje všetky všeobecné a nové domény najvyššej úrovne a oblastné internetové registre spravujú IP adresy. V konečnom dôsledku sa využívajú rozličné verzie služby Whois. V zásade sa informácie získavané rôznymi spôsobmi dopytu Whois tiež líšia. Jednotlivé registračné úrady majú mierne odlišné pravidlá spravovania informácií.

Požiadavka na službu Whois môže byť často jediný spôsob, ako získať údaje o vlastníkovi domény, ak neexistuje žiadne zákonné oznámenie. Je to veľmi zaujímavé v rozličných situáciách. Služba bola navrhnutá s cieľom dať tretej strane možnosť priamo sa obrátiť na ten správny kontakt v prípade problémov. Ak napríklad obsah na doméne porušuje práva tretej strany, je možné obrátiť sa na zodpovednú osobu.
Ďalší možný prípad je, že doména spôsobuje technické riziko. Služba je obzvlášť dôležitá pre všetkých, ktorých práva sú doménou porušované. V dobe kybernetickej šikany je to lúč nádeje pre obete, ktoré sú na webovej stránke bez zákonnej zodpovednosti znevažované.

Prvá kontaktná osoba pre domény je vždy vlastník domény uložený v údajoch služby Whois. Ak nereaguje, je tu tiež možnosť adresovať priamo administratívnemu kontaktu, technickému kontaktu alebo správcovi zóny priamo a informovať ich o porušení pravidiel. Takto sa zaistí, že porušovanie práv alebo problémy sú vždy okamžite odstránené.
Poskytujú sa rôzne údaje, závisí to od registračného úradu. Napríklad: štandardne sú pre domény .de k dispozícii len meno a adresa. Prvý kontakt by teda mal byť nadviazaný poštou. Iné registračné úrady tiež ukladajú elektronické kontaktné údaje pre domény najvyššej úrovne umožňujúce rýchlejší kontakt telefónom, faxom alebo e-mailom.