Viedeň

  • Celková plocha 700m²
  • Redundantné systémy núdzového prúdu s naftovým generátorom a batériami
  • Redundantná klimatizácia
  • Požiarna signalizácia s plynovým hasiacim systémom Trigon
  • Biometrický prístupový systém
  • Prevádzka cez 100% CO2-neutrálny prúd
  • Redundantné optické pripojenie

Náš hardvér