Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 15,90 €
Predĺženie 15,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 15,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €
Obnovenie po odstránení 110,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .org je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .org domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .org
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .org je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .org môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .org môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Public Interest Registry (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Trvanie registrácie Registrácia domény .org trvá len pár sekúnd.
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .org môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.org).