Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 52,42 €
Rozšírenie (do 1.10.2023) 45,75 €
Rozšírenie (od 1.10.2023) 52,42 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 52,42 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .fund je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .fund domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .fund môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .fund je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .fund môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .fund sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .fund môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.fund).