Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 65,83 €
Predĺženie 65,83 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 65,83 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .investments je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .investments domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .investments môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .investments je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .investments môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .investments môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .investments môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.investments).