Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 25,75 €
Predĺženie 25,75 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 25,75 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .agency je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .agency domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .agency môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .agency je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .agency môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .agency sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .agency môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.agency).