Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 34,90 €
Predĺženie 34,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 34,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .accountant je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .accountant domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .accountant
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .accountant je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .accountant môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .accountant môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Famous Four Media Limited (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .accountant môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.accountant).