Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 39,90 €
Predĺženie 39,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 39,90 €
Zmena majiteľa 39,90 €
Úprava údajov domény 15,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .cz je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .cz domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Nemôžete nastaviť prenosový kľúč pre vašu doménu .cz
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .cz je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .cz nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .cz môže obsahovať len čísla
Registračný úrad CZ Domain Registry (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok
Predĺženie 1 rok
Trvanie registrácie Registrácia domény .cz trvá maximálne jeden deň
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 34 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .cz môže byť dlhá medzi 1 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.cz).