Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 34,90 €
Predĺženie 34,90 €
Transfer domény (bez ročného poplatku) 34,90 €
Zmena majiteľa 34,90 €
Úprava údajov domény 34,90 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .com.hr je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .com.hr domény nie je potrebný žiadny autorizačný kód.
Zabezpečenie domény Nemôžete nastaviť prenosový kľúč pre vašu doménu .com.hr
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .com.hr je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .com.hr nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .com.hr môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 2 rokov
Predĺženie 1 rok
Trvanie registrácie Registrácia domény .com.hr trvá maximálne 2 dní.
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 32 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .com.hr môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.com.hr).

Ďalšie informácie

Štatistika

V súčasnosti je zaregistrovaných približne 81 000 domén na oficiálnej chorvátskej doméne najvyššej úrovne .hr. Z toho zhruba 15% patrí do domény com.hr - v absolútnom vyjadrení je v súčasnosti zaregistrovaných približne 12 500 domén com.hr. Prognózy sú v blízkej budúcnosti veľmi pozitívne, pretože internet je čoraz populárnejší v Chorvátsku a susedných krajinách. Preto sa odporúča zakúpiť osobnú doménu čo najskôr a zaregistrovať sa.