Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 14,90 €
Predĺženie 14,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 14,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €
Obnovenie po odstránení 110,00 €

Užitočné informácie o doménach .eu

Zameranie a všeobecné informácie

Skutočnou výnimkou je doména .eu: Je to takzvaná ccTLD, tj doména špecifická pre danú krajinu, ktorá sa zvyčajne poskytuje iba jednotným krajinám. Avšak Európska únia ako taká sa nepovažuje za krajinu, ale doména .eu bola výnimočne pridelená Európskej únii. Registrátorom je belgická nezisková organizácia EURid, ktorá sa nazýva Európsky register internetových domén. Doména .eu je veľmi mladá doména, ktorá bola uverejnená až koncom roka 2005. Spočiatku iba špeciálne osoby a organizácie mohli zakúpiť a zaregistrovať svoju doménu .eu, ale od apríla 2006 je registrovaným sídlom pre každú spoločnosť s ústredím v EÚ, ale aj pre každého obyvateľa Európskej únie.

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .eu je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .eu domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Nemôžete nastaviť prenosový kľúč pre vašu doménu .eu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .eu je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .eu môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .eu môže obsahovať len čísla
Registračný úrad EURid (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Trvanie registrácie Registrácia domény .eu trvá len pár sekúnd.
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .eu môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.eu).
Sídlo Vlastník musí mať sídlo v:
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Cyprus
 • Česká republika
 • Nemecko
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Španielsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Grécko
 • Chorvátsko
 • Maďarsko
 • Írsko
 • Island
 • Taliansko
 • Lichtenštajnsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Lotyšsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Nórsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Švédsko
 • Slovinsko
 • Slovensko