Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 11,90 €
Predĺženie 11,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 11,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €
Obnovenie po odstránení 150,00 €

Užitočné informácie o doménach .co.nl

Zameranie a všeobecné informácie

Doména co.nl predstavuje subdoménu domény najvyššej úrovne Holandska, ktorá je špecifická pre danú krajinu. Od roku 1996 spravuje .nl spoločnosť Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, skrátená SIDN. Pre subdoménu však holandská spoločnosť CoDNS B.V. zodpovedný, a preto doména tretej úrovne nemá žiadny administratívny vzťah s holandskou doménou .nl.

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .co.nl je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .co.nl domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Nemôžete nastaviť prenosový kľúč pre vašu doménu .co.nl
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .co.nl je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .co.nl nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .co.nl môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 6 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .co.nl môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.co.nl).