Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 37,42 €
Predĺženie 37,42 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 37,42 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .actor je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .actor domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .actor môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .actor je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .actor môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .actor sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Rightside (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .actor môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.actor).