Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 20,75 €
Predĺženie 20,75 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 20,75 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .blue je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .blue domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .blue môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .blue je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .blue môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .blue sa nemôže skladať len čísiel

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .blue môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.blue).