Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 34,90 €
Predĺženie 34,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 34,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .airforce je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .airforce domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .airforce
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .airforce je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .airforce nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .airforce môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Rightside (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .airforce môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.airforce).