Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 24,08 €
Predĺženie 24,08 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 24,08 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .gives je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .gives domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .gives môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .gives je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .gives môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .gives sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Rightside (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .gives môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.gives).