Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 29,90 €
Predĺženie 29,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 29,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .mobi je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .mobi domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .mobi
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .mobi je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .mobi nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .mobi môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Afilias (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Trvanie registrácie Registrácia domény .mobi trvá len pár sekúnd.
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 3 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .mobi môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.mobi).