Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 19,90 €
Predĺženie 19,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 19,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €
Obnovenie po odstránení 110,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .pro je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .pro domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .pro
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .pro je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .pro nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .pro môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 10 rokov
Trvanie registrácie Registrácia domény .pro trvá len pár sekúnd.
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .pro môže byť dlhá medzi 4 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.pro).