Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 34,92 €
Predĺženie 34,92 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 34,92 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .guide je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .guide domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .guide môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .guide je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .guide môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .guide sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .guide môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.guide).