Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 14,90 €
Predĺženie 14,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 14,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .click je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .click domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .click
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .click je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .click môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .click môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Uniregistry (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .click môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.click).