Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 24,08 €
Predĺženie 24,08 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 24,08 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €
Obnovenie po odstránení 90,83 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .computer je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .computer domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .computer môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .computer je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .computer môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .computer môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .computer môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.computer).