Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 29,08 €
Predĺženie 29,08 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 29,08 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .download je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .download domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .download môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .download je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .download môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .download môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Famous Four Media Limited (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .download môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.download).