Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 15,75 €
Predĺženie 15,75 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 15,75 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .graphics je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .graphics domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .graphics môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .graphics je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .graphics môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .graphics môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .graphics môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.graphics).