Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 16,58 €
Predĺženie 16,58 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 16,58 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .dev je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .dev domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .dev môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .dev je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .dev môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .dev sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Charleston Road Registry Inc. (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .dev môže byť dlhá medzi 1 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.dev).