Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 34,92 €
Rozšírenie (do 1.10.2023) 28,25 €
Rozšírenie (od 1.10.2023) 34,92 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 34,92 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .direct je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .direct domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .direct môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .direct je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .direct môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .direct sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .direct môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.direct).