Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 28,25 €
Predĺženie 28,25 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 28,25 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .chat je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .chat domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .chat môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .chat je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .chat môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .chat sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .chat môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.chat).