Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 39,90 €
Predĺženie 39,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 39,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .blog je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .blog domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .blog
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .blog je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .blog nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .blog môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .blog môže byť dlhá medzi 4 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.blog).