Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 30,75 €
Predĺženie 30,75 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 30,75 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .webcam je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .webcam domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .webcam môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .webcam je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .webcam môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .webcam sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Famous Four Media Limited (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .webcam môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.webcam).