Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 34,90 €
Predĺženie 34,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 34,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .stream je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .stream domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .stream môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .stream je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .stream nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .stream môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .stream môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.stream).