Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 79,00 €
Predĺženie 79,00 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 79,00 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .rent je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .rent domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .rent
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .rent je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .rent môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .rent môže obsahovať len čísla
Registračný úrad .xyz (Webová stránka)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .rent môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.rent).