Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 18,25 €
Predĺženie 18,25 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 18,25 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .dance je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .dance domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .dance môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .dance je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .dance nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .dance môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Rightside (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .dance môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.dance).