Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 30,75 €
Predĺženie 30,75 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 30,75 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .menu je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .menu domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .menu môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .menu je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .menu nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .menu sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Ari Registry Services (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .menu môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.menu).