Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 31,90 €
Predĺženie 31,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 31,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €
Obnovenie po odstránení 109,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .cafe je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .cafe domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .cafe
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .cafe je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .cafe môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .cafe môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .cafe môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.cafe).