Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 28,90 €
Predĺženie 28,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 28,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .cooking je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .cooking domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .cooking
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .cooking je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .cooking nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .cooking môže obsahovať len čísla
Registračný úrad The Minds + Machines Registry Limited (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .cooking môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.cooking).
Live Chat
online
en