Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 62,42 €
Predĺženie 62,42 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 62,42 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .bio je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .bio domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .bio môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .bio je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .bio nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .bio môže obsahovať len čísla
Registračný úrad STARTING DOT Ltd. (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .bio môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.bio).