Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 34,90 €
Predĺženie 34,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 34,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .gmbh je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .gmbh domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .gmbh
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .gmbh je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .gmbh môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .gmbh môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .gmbh môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.gmbh).
Kontakty Vlastník musí spĺňať tento typ kontaktu:
  • Spoločnosť/Organizácia