Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 29,08 €
Predĺženie 29,08 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 29,08 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .gmbh je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .gmbh domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .gmbh môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .gmbh je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .gmbh môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .gmbh môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .gmbh môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.gmbh).
Kontakty Vlastník musí zodpovedať tomuto typu kontaktu:
  • Spoločnosť/Organizácia

Okrem toho treba zobrať do úvahy

Vlastníkom domény .gmbh musí byť spoločnosť (GmbH) zapísaná v obchodnom registri (alebo podobne). Register si vyhradzuje právo skontrolovať to neskôr, ak je to potrebné, a požiadať o príslušné dôkazy. Neposkytnutie vhodných dôkazov môže viesť k strate domény.