Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 11,90 €
Predĺženie 11,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 11,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Užitočné informácie o doménach .pw

Zameranie a všeobecné informácie

Doména .pw bola od júna 1997 oficiálnou doménou najvyššej úrovne štátu Palau. Táto krajina je ostrovným štátom v Tichom oceáne s približne 21 000 obyvateľmi, ktorý pozostáva zo 6 ostrovných skupín a celkovo 356 ostrovov. Po zavedení domény najvyššej úrovne všetky administratívne a technické administratívne úlohy vykonala americká spoločnosť EnCirca Inc., ale táto úloha bola prevzatá spoločnosťou Palau Micronesia Investment and Development Corporation. Prevádzková spoločnosť je v súčasnosti Group Directi. V októbri bolo oznámené, že doména .pw bude v budúcnosti čoraz viac propagovaná ako synonymum pre "profesionálny web" - v priebehu ktorého boli zásadne revidované aj pokyny pre verejné obstarávanie.

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .pw je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .pw domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .pw
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .pw je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .pw nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .pw môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Micronesia Investment and Development Corporation (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .pw môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.pw).