Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 39,90 €
Predĺženie 39,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 39,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .lc je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .lc domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .lc
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .lc je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .lc nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .lc môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Trvanie registrácie Registrácia domény .lc trvá len pár sekúnd.
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .lc môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.lc).

Ďalšie informácie

Štatistika

Kvôli už spomenutej veľkosti ostrova je možné predpokladať, že iba niekoľko zahraničných používateľov internetu kúpi a zaregistruje doménu .lc. Je to skôr oblasť špecifická pre jednotlivé krajiny, ktorá získava veľa popularity, najmä v tomto regióne. Takže ak máte so Sv. Lucia hospodárske, kultúrne alebo etnické vzťahy, dôrazne odporúčame, aby ste si kúpili a zaregistrovali vašu osobnú .lc doménu.