Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 14,90 €
Predĺženie 14,90 €
Transfer domény (bez ročného poplatku) 0,00 €
Zmena majiteľa 37,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .org.uk je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .org.uk domény nie je potrebný žiadny autorizačný kód.
Zabezpečenie domény Nemôžete nastaviť prenosový kľúč pre vašu doménu .org.uk
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .org.uk je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .org.uk nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .org.uk môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok
Predĺženie 1 rok až do max. 10 rokov
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 6 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .org.uk môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.org.uk).