Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 99,00 €
Predĺženie 99,00 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 99,00 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €
Obnovenie po odstránení 150,00 €

Užitočné informácie o doménach .ag

Zameranie a všeobecné informácie

Doména .ag je doména najvyššej úrovne štátu Antigua a Barbuda, nezávislého štátu v Spoločenstve. Geograficky, ostrovy Antigua a Barbuda leží medzi severným Atlantikom a Karibikom, juhovýchodne od mesta Puerto Rico.

Doménu .ag môže registrovať každý záujemca webmaster po celom svete. Berte na vedomie pokyny týkajúce sa syntaxe: Pri výbere názvu domény môžete vybrať jeden až 63 znakov. Môžete použiť čisté číselné domény, aj čísla v rámci internetovej adresy sú prípustné. Bohužiaľ nepotrebujete špeciálne znaky, okrem pomlčky.

Registrované domény .ag sú spravované službou NicAg.

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .ag je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .ag domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .ag
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .ag je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .ag nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .ag môže obsahovať len čísla
Registračný úrad NicAG (Webová stránka)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Trvanie registrácie Registrácia domény .ag trvá len pár sekúnd.
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .ag môže byť dlhá medzi 1 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.ag).