Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 74,90 €
Predĺženie 74,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 74,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .poker je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .poker domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .poker
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .poker je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .poker môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .poker môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Afilias (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .poker môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.poker).