Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 15,90 €
Predĺženie 15,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 15,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .art je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .art domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .art
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .art je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .art nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .art môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .art môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.art).