Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 40,83 €
Predĺženie 40,83 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 40,83 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .ski je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .ski domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .ski môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .ski je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .ski môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .ski môže obsahovať len čísla
Registračný úrad STARTING DOT Ltd. (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .ski môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.ski).