Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 40,75 €
Predĺženie 40,75 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 40,75 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .brussels je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .brussels domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .brussels môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .brussels je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .brussels môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .brussels sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad DNS Belgium (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .brussels môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.brussels).