Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 49,00 €
Predĺženie 49,00 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 49,00 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €
Správcovská služba 4,90 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .berlin je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .berlin domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .berlin
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .berlin je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .berlin môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .berlin môže obsahovať len čísla
Registračný úrad dotBerlin (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .berlin môže byť dlhá medzi 1 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.berlin).
Sídlo administratívny kontakt musí mať sídlo v:
  • Nemecko
Kontakty administratívny kontakt musí spĺňať tento typ kontaktu:
  • Súkromná osoba

Okrem toho treba zobrať do úvahy

Pre .berlinské domény je nevyhnutné, aby administratívny kontakt bol fyzická osoba s bydliskom v Berlíne. Berte tiež na vedomie registračné a zadávacie predpisy registra .berlin, ktoré nájdete na dotberlin.de.