Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 23,25 €
Predĺženie 23,25 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 23,25 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €
Obnovenie po odstránení 90,83 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .photos je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .photos domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .photos môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .photos je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .photos môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .photos sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .photos môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.photos).