Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 39,00 €
Predĺženie 39,00 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 39,00 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .pics je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .pics domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .pics
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .pics je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .pics môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .pics môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Uniregistry (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .pics môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.pics).