Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 24,08 €
Predĺženie 24,08 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 24,08 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .fitness je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .fitness domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .fitness môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .fitness je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .fitness môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .fitness môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .fitness môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.fitness).
Live Chat
online
en