Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 28,25 €
Predĺženie 28,25 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 28,25 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .rehab je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .rehab domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .rehab môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .rehab je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .rehab môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .rehab sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Rightside (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .rehab môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.rehab).