Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 74,17 €
Predĺženie 74,17 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 74,17 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .physio je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .physio domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .physio môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .physio je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .physio nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .physio môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Ari Registry Services (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .physio môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.physio).

Okrem toho treba zobrať do úvahy

Držiteľ .physio domény musí byť členom Národnej asociácie fyzioterapeutov alebo musí byť schopný preukázať uznávaný výcvik ako fyzioterapeut. Ak je vlastníkom organizácia, musí byť v spojení s odvetvím fyzioterapie a názov domény musí zodpovedať (alebo sa môže mierne líšiť) názov organizácie.